Apie kunigą vienuolį Gabrielių Beržanskį

Šešiuose leidiniuose teko rasti žinių apie kunigą vienuolį Gabrielių Beržanskį. Juose yra kai kurių prieštaravimų.

Apie 1835-1838 metus Beržanskių šeimoje gimė sūnus Gabrielius. Kelias klases baigęs nežinia kur (mokyklos išaiškinti nepavyko), jis, dar būdamas jaunas, įstojo į Vilniaus bernardinų vienuolyną. Vėliau mokėsi Vilniaus kunigų seminarijoje (žinoma, kad 1860 m. buvo klierikas), vėliau, iki 1864 m., gyveno Smalvos vienuolyne, Brislaujos apskrityje, o po 1863 m. sukilimo, caro valdžiai jį uždarius, buvo perkeltas į tolimą SLANIMO vienuolyną.

G. Beržanskis buvo įtariamas dalyvavęs 1863 metų sukilime, todėl Gardino (kitur rašoma, kad Vilniaus) gubernatorius jo nepatvirtino VALPOS parapijos administratoriumi. Negavęs leidimo persikelti į Žemaičių vyskupiją, nuo 1873 m. gyveno Agluonos vienuolyne. 1874 m. jis vėl mėgino išvykti gyventi į Žemaitiją, bet leidimo iš caro valdžios negavo. Mirė jis 1888 m. balandžio 23/gegužės 5 d. Agluonos vienuolyne.

Dideli G. Beržanskio nuopelnai lietuvių kalbai. 1860 m. jis į lietuvių kalbą išvertė, o Zavadskis Vilniuje išleido dviejų lapų religinio turinio plakatą (pakartotinai išleistas 1862 m.). Plakato antraštė: „Apginimas Dwasiszkas Nuog maru, pawietres yr kitu uzsirozijęciu ligų…”

Lietuvos mokslų Draugijos archyve yra neišspausdintas knygutės „KRSZYŽ DOMOWY” vertimo rankraštis – į lietuvių kalbą išvertė G. Beržanskis (V.Biržiška. ALEKSANDRYNAS. Lietuvių rašytojai. T. III, Chicago, Ill., 1965, p. 404)


 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *