Mano senelis Antanas Beržanskis

Antanas Beržanskis vienas iš garsios Beržanskių giminės palikuonių, kurios genealogija siekia 1550 metus ir priskiriama Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ainiams.

Tai Beržanskių rubuliškių šakos atstovas.
Tai – mano bočius!

Kada gyveno Antanas Beržanskis?

Antanas Beržanskis gimė 1872 metų birželio 19 dieną, Kretingos apskrities, Kartenos parapijos, Rubulių kaime. Tai buvo ketvirtasis ir visų jauniausias vaikas šeimoje. Mirė mūsų bočelis turėdamas 70 metų, 1942 metais ir dabar jo amžinojo poilsio vieta – Kartenos kapinėse. Prieš kelis metus minėjome Antano Beržanskio 140 – ąsias gimimo ir 70 – ąsias išėjimo amžinybėn, metines…


 

Kas buvo Antano tėvai?
Antano tėvas – Ignacius Beržanskis, buvo gimęs 1836 metų spalio 13 dieną, tikėtina, kad tame pačiame Rubulių kaime.
Antano motina – Kotryna Beržanskienė,  Armalio (Ermalio) dukra. Jos gimimo ir mirties datos nėra žinomos.

Kas buvo Antano broliai?

Ignacius
, gimęs 1857 metų liepos 28 dieną.
Konstantinas, gimęs 1863 metų birželio 18 dieną.
Juozapas, gimęs 1867 metų lapkričio 2 dieną.

Antanas buvo jauniausias ir paskutinis vaikas šeimoje.


Vedybos
1901 metų gegužės 1 dieną, būdamas 29 – erių, Antanas Beržanskis susituokė su Karolina Jablonskaite. Ji buvo gimusi 1878 metų spalio 19 dieną ir tekėjo būdama 23 metų amžiaus, už savo sutuoktinį būdama jaunesnė 6 metais.

Antano ir Karolinos vaikai

Po vestuvių, Antanas ir Karolina džiaugėsi vienas kitu neilgai.
1903 metų vasario 9 dieną gimė pirmasis vaikas – Karolis pirmasis. Deja, pirmasis kūdikis gyveno trumpai. Tais pačiais metais, dėl nežinomų priežasčių, jis mirė.
1904 metų birželio 12 d. gimė pirmoji Beržanskių duktė Cecilija. Vėliau ji ištekėjo už Antano Viskonto, tapdama Viskontiene.
1905 metų spalio 19 dieną gimė trečias vaikas – sūnus Antanas.
1907 metų liepos 24 d. gimė antroji dukra – Karolina. Ištekėjusi už Juozapo Kubilaus, ji tapo Kubiliene.
1909 metų rugpjūčio 28 dieną gimė sūnus Gabrielius.
1910 metų lapkričio 24 dieną gimė sūnus, kuris buvo krikštijamas Karoliu. Matyt, tai buvo daroma pirmojo sūnaus, mirusio kūdikystėje, garbei.
Kleopa gimė 1912 metų birželio 30 dieną, o ištekėjo, kaip ir jos sesuo Cecilija už Antano Viskanto. Įdomus sutapimas, kad Kleopos vyras turėjo tokį pat vardą ir pavardę, kaip ir Cecilijos vyras. Tokiu būdu seserys Kleopa ir Cecilija tapo Viskantienėmis. Dar vėliau, mirus Kleopos vyrui Antanui, ji tekėjo antrą kartą ir vėl likimas jai davė Viskontą. Tokiu būdu ji Viskontienės pavardę nešiojo ir toliau.
Ketvirtoji duktė, Morta, gimė 1914 metų sausio 21 dieną. Ištekėjusi už Jono Krištupo, tapo Krištupiene.
Aštuntas ir paskutinysis vaikas, Danielius, gimė 1916 metais, kai tėvui buvo 44 metai, o motinai – 38.


Šeimos ūkis

Antanas Beržanskis, kaip jauniausias tėvų vaikas, paveldėjo iš jų 8 hektarus, ne pačios geriausios žemės Rubuliuose. Dalis jos buvo apaugusi menkaverčiais medžiais, pelkėtos, vietomis styrojo nupjautų ar vėjo nuverstų medžių kelmai. Reikėjo visą turimą kemsynę paversti dirbama žeme, nes prie stalo sėdėjo dešimt burnų ir joms reikėjo vis daugiau maisto ir drabužių. Tuo metu ūkininko šeima neturėjo jokios technikos, kad galėtų išrauti kelmus, iškasti griovius vandeniui nutekėti. Vienintelė jėga – arkliai ir šeimos narių rankos.

Visiems vaikams teko dirbti labai sunkiai, nes samdytis darbininkų ūkyje neturėjo iš ko. Mažesnieji ganydavo žąsis, gyvulius, o vyresni dirbdavo visus lauko darbus lygiai su tėvais…

Tuo laikotarpiu Beržanskių ūkis buvo tradicinis. Reikėjo šeimą ne tik pamaitinti, bet ir aprengti. Todėl ūkyje augintos kiaulės, karvės, avys, vištos, žąsys. Visiems šiems gyvūnams reikėjo užsiauginti pašarus, tai yra grūdus, burokus, sušienauti šieną.
Laukuose augo ir žmonių maistas – bulvės kopūstai, morkos, burokėliai, svogūnai, agurkai ir t.t. Be jų, ūkininkas augino linus. Iš lino ir avies vilnos verpė siūlus, audė audeklus, mezgė kojines, pirštines. Krautuvėje pirkdavo tik druską, žibalą ar vinis. Visą kitą savo sugrubusių nuo darbo rankų ir sūraus prakaito dėka išgaudavo iš savo žemės. Nelengva buvo žemdirbio dalia ir romantikos nedaug…

Antanas gebėjo ne tik dirbti žemės darbus, bet buvo gabus stalius, meniškos prigimties žmogus. Greta visų sunkių ūkio darbų, jis sugebėjo savo rankomis padaryti visoms dukroms kraitines skrynias. Jos iki ištekant, turėjo būti pripildytos visokiausių audeklų rietimais ir drabužiais, lininiais rankšluosčiais ir patalyne. Bet tai jau buvo pačių dukterų pareiga. Todėl ilgais žiemos vakarais jos sėsdavo prie tėvo pagamintų audimo staklių ir ausdavo, ausdavo, kol ateidavo laikas eiti į šaltą kamarą miegoti.

Tėvas dukterims padarė po rakšluostinę, kurios buvo papuoštos paties sugalvotais ir išpjaustinėtais ornamentais. Kiekviena turėjo išsiaudusios po kelis lininius rankšluosčius su išsiuvinėtais inicialais. Rankšluostinės vėliau kabodavo gerosiose trobose (kambariuose), kaip vertingas atminimas.

Mano senelio, Antano Beržanskio prieš daugiau, kaip 70 metų pagaminta rankšluostinė su jo dukros Mortos (mano mamos) austu rankšluosčiu po šiai dienai tebekabo mano kambaryje ant sienos. O mamos kraičių skrynioje, taip pat bočelio rankomis gamintoje saugomos šeimos ir giminės relikvijos, albumai su pageltusiomis nuotraukomis.

 
Šiuo straipsneliu kviečiu visus savo giminaičius, kurie yra kilę iš Antano Beržanskio, pasidalinti su manimi turima informacija apie bočelį, jo gyvenimą, šeimos tradicijas, papročius. Galbūt straipsnelyje rasite netikslumų. Būsiu labai dėkingas, jei apie tai pranešite man. Apie viską, kas Jūsų manymu yra reikšminga ir istoriškai svarbu, rašykite žemiau esančioje komentarų skiltyje arba e. paštu tiesiogiai man.

 

Su pagarba,
Antanas,

Antano Beržanskio anūkas, svetainės administratorius.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *