Apie

Jauniesiems giminės tęsėjams rašau šią savo bajoriškos giminės istoriją, kad giminės palikuonys retkarčiais prisimintų, jog jų giminės kraujo pulsavimas prasidėjo ne vakar, ne užvakar, kad gyvenimas tęsiasi, o paslaptinga kelionė niekada nesibaigia. Tai paskatino noras pažinti protėvių šaknis, juolab kad nė vienas negalim pabėgti nuo savo praeities. Savo giminės istorija – šventas dalykas. Nebūčiau galėjęs šios istorijos parašyti, jei ne mano giminaitis, senovės lietuvių tikėjimo pasekėjas, lietuvių tautinio atgimimo veikėjas, V. Kudirkos bendražygis Jonas Gediminas Beržanskis-Klausutis, gimęs 1862 metų rugpjūčio 25 dieną Pluoguose (Viekšnių sen.). Tai padaryti galėjau remdamasis jo surinkta medžiaga, taip pat kitais šaltiniais.

Man didelį įspūdį paliko tėvų pasakojimai, jog Beržanskių giminė kilusi iš Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino sūnaus Klausučio. Manau, kad net dvylika metų rinkęs istorinę, archyvinę medžiagą J.Beržanskis siekė tą kilmę įrodyti dokumentais. Juolab, kad draugai ir net jo brolis Liudvikas tuo nelabai tikėjo. Carinės Rusijos imperijos sąlygomis tai padaryti buvo gana nelengva. Rusų valdininkai visaip trukdė naudotis archyvais, o užgrobę valdžią bolševikai konfiskavo Mogiliovo, Vitebsko gubernijų dvaruose J.Beržanskio sukauptą medžiagą. Taigi turėdamas vienintelį tikslą atkurti istorijos ūkanose paskendusius įvykius, o savo protėvius traktuoti kaip Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino ir jo tikro sūnaus Žemaičių Kunigaikščio Klausučio ainius, Lietuvos valstybės amžinuosius bajorus, peržiūrėjo šimtus, o gal ir tūkstančius, sunkiai įskaitomų bažnytinių knygų, šifravo vardus ir pavardes, ieškodamas siūlelio į painius giminės labirintus ir užkaborius įvairiuose tuometinių įstaigų dokumentuose.

Jau nepriklausomoje Lietuvoje, 1930 metais savo paieškų rezultatus išleido gausiai konkrečiais faktais paremtoje, išties rimtoje geneologinėje studijoje „Lietuvių heraldika” , kurios antroji laida išėjusi 1932 m. Šį darbą oficialiai patvirtino jo paties įkurta Lietuvos bajorų sąjunga ir notaras. Tad remdamasis šia medžiaga, svetainėje pateiksiu faktus, kurie patvirtina Beržanskių giminės kilmę.