Giminės kilmės schema

  Beržanskių giminės šakų struktūrinė schema.  Parengta pagal Jono Beržanskio „Lietuvių heraldiką“ Beržanskių giminės kilmės šaknys veda į 1550 metus, kai tuometinės Veliuonos apskrities (dabar Jonavos rajonas) Beržų dvaro savininko šeimoje gimė pirmasis sūnus – Jurgis. Po metų gimė ir jo brolis Florijonas. Visose Beržanskių giminės genealogijose Jurgis įvardijamas, kaip pirmasis žinomas ir rašytiniuose šaltiniuose paminėtas Skaityti visą >>>

Mano senelis Antanas Beržanskis

Antanas Beržanskis – vienas iš garsios Beržanskių giminės palikuonių, kurios genealogija siekia 1550 metus ir priskiriama Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ainiams. Tai Beržanskių rubuliškių šakos atstovas. Tai – mano bočius! Kada gyveno Antanas Beržanskis? Antanas Beržanskis gimė 1872 metų birželio 19 dieną, Kretingos apskrities, Kartenos parapijos, Rubulių kaime. Tai buvo ketvirtasis ir visų jauniausias vaikas šeimoje. Skaityti visą >>>

Iš kur kilę Beržanskiai?

Įvairiuose informacijos šaltiniuose ir dokumentuose ieškodami faktų apie Beržanskių giminės kilmės istoriją, pirmiausiai užduodame sau klausimą: kur prasideda giminės šaknys. Kurioje Lietuvos vietoje gyveno ši garbinga giminė, iš kurios kilo daug žymių žmonių? Atsakymas į šį klausimą jau yra todėl galime drąsiai sakyti, kad visų Beržanskių kilmės gijos veda į dabartinę Beržų dvarvietę, esančą Kauno Skaityti visą >>>

Apie kunigą vienuolį Gabrielių Beržanskį

Šešiuose leidiniuose teko rasti žinių apie kunigą vienuolį Gabrielių Beržanskį. Juose yra kai kurių prieštaravimų. Apie 1835-1838 metus Beržanskių šeimoje gimė sūnus Gabrielius. Kelias klases baigęs nežinia kur (mokyklos išaiškinti nepavyko), jis, dar būdamas jaunas, įstojo į Vilniaus bernardinų vienuolyną. Vėliau mokėsi Vilniaus kunigų seminarijoje (žinoma, kad 1860 m. buvo klierikas), vėliau, iki 1864 m., Skaityti visą >>>

Kunigaikščio Gedimino kilmė

Gediminaičių dinastija kadaise buvo viena iš galingiausių Europoje. Jei Lietuva yra kada nors suvaidinusi reikšmingesnį vaidmenį Europos istorijoje, jis pasireiškė visų pirma tuo, kad iš Lietuvos kilo dinastija, kuri XV–XVI a. užvaldė didžiulius Centrinės Europos plotus – be LDK teritorijos, apimančios šiandieninę Baltarusiją ir didžiąją dalį Ukrainos, Gediminaičiai valdė Lenkiją, Čekiją, Vengriją, nuo jų priklausė Skaityti visą >>>

Istorinis Beržanskių giminės genealogijos kelias

Beržanskių giminės kilme domėjosi ir jos istorijos saugojimu rūpinosi ne viena jos palikuonių karta. Norėdami išsaugoti būsimiems palikuonims didesnę dalį informacijos, Beržanskiai rinko ir kaupė istorinę medžiagą ir perdavė iš kartos į kartą. Pirmoji giminės genealogija, kurią 1791 metais sudarė Beržanskis Juozapas, Jurgio sūnus, aprėpė 1550 – 1802 metų laikotarpį. Tai padarė būdamas 86 metų Skaityti visą >>>

Kunigaikštystės pripažinimą patvirtinantys faktai

Giminės genealogijoje Jonas Beržanskis pateikia faktus, kurie liudija, jog Beržanskiai yra kilę iš kunigaikščių. Štai šie faktai: 1. Pirmasis 1529 metų dokumentuose paminėtas giminės asmuo – Kunigaikštis Mikalojus Gediminas – Beržanskis (Jašny Pan z Gedymina Beržanski). Jis konstatuojamas kaip faktinis Beržanskių giminės, kilusios iš Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino, pradininkas. Šią jo kilmę patvirtina 1529 metų Skaityti visą >>>