Kaip kurti giminės medį

Giminės medis – tai šeimos pagrindas, pasididžiavimas, jos praeitis, dabartis ir ateitis.
Giminės medis tai kelionė į praeitį. Žinoti savo protėvius, žinoti savo šaknis – vadinasi rūpintis savo istoriniu paveldu ir neprarasti tapatybės visuotinės globalizacijos sūkuryje.
Dabartinė visuomenė medžių sudarymą laiko mada, kultūriniu judėjimu, bajorų siekiu pabrėžti savo išskirtinumą. Visais laikais žmonės sudarinėjo giminės medžius, tai ilgaamžė tradicija. Pagarba savo protėviams nesietina su kilme ar mada.
Dar ne taip seniai genealoginio medžio pavaizdavimas buvo daug laiko, kruopštumo ir pastangų reikalaujantis darbas. Dabar yra sukurta daugybė kompiuterinių programų, kurios labai palengvina šį procesą. Giminės medį lengva koreguoti, įrašyti naujus giminaičius ar duomenis, dalintis turima informacija internete, atsispausdinti daugybę medžio variantų kiekvienam giminaičiui atskirai.
Genealoginiu medžiu vadinama schema ar diagrama, kurioje surašyti tiek gyvi, tiek mirę giminaičiai. Ši schema gali būti panaši į išsišakojusį medį. Genealoginiame medyje galima surašyti giminės narius, jų gimimo bei mirties datas, nustatytus giminystės ryšius su kitais giminaičiais bei kitą su jais susijusią informaciją.

Visi genealoginiai tyrimai būtų tik skaičių ir faktų rinkinys, kol jie nesudėti į medį. Šiandiena galima rasti daugybę variantų kaip sudaryti tokį medį. Virtualioje erdvėje galima rasti medžių sudarymo ruošinių, sudėtingų programų, Lietuvoje yra profesionalių dailininkų, genealogų teikiančių tokias paslaugas.
Šiuolaikinių informacinių technologijų dėka atsirado galimybė surinkti ir sistematizuoti visą žinomą informaciją apie gyvenusius ir gyvenančius giminaičius, vaizdžiai ją pateikti genealoginio medžio pavidalu.

Genealoginių medžių programos

Sukurtos genealoginės programos turi mechanizmą, leidžiantį įrašyti gyvenimo aprašymus, saugoti tekstą, fotografijas, garsą ir video medžiagą, turi duomenų paieškos, rūšiavimo ir filtravimo galimybes.
Giminės medžio kūrimui programų sukurta labai daug. Kurią jų pasirinkti? Atsakyti į šį klausimą nėra paprasta. Visų programų galimybės yra panašios. Skiriasi jos tik naudojimosi patogumu bei kai kuriomis funkcijomis. Kai kurios programos yra nemokamos. Kitų demonstracines versijas galime atsisiųsti iš gamintojų puslapių, tačiau jos veiks tik ribotą laiką ar galėsime įvesti tik ribotą giminaičių skaičių. Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad visos programos kurtos užsienyje, tad svarbu patikrinti, ar jos taisyklingai vaizduoja lietuviškas raides.Taip pat programa privalo atpažinti standartinį tokioms programoms failų formatą GEDCOM. Tai yra standartinis formatas, kuriuo aprašomi genealoginiai medžiai. Jo pavadinimas yra frazės „apsikeitimas genealoginiais duomeninis“ (GEnealogical Data COMmunication) sutrumpinimas. Formatą sukūrė mormonų bažnyčia genealoginių duomenų apdorojimui.. Šiuo metu jį palaiko dauguma genealoginių programų. Jei ji to nedaro, sukurto genealoginio medžio negalėsime atidaryti kita programa. Šis formatas patogus, kai ganame genealoginius medžius iš kitų žmonių, kurie dirba visiškai kitokiomis programomis arba jei pradėję darbą viena programa, vėliau rasite geresnę už ją, galėsite visus duomenis perkelti naudodami GEDCOM formatą.Programa turi mokėti atpažinti klaidas. Jeigu kuriame didelį giminės medį, galime susipainioti įvesdami giminaičių gimimo ir mirties datas. Pav., jei vaikas gavosi vyresnis už tėvą, programa turi į tai sureaguoti ir mus perspėti. Programa turėtų atpažinti pasikartojančius vardus, kad nekiltų painiava, mes turėtume juos kaip nors išskirti.Dar vienas svarbus kriterijus – kiek įvairios (būtinos ir papildomos) informacijos apie atskirą asmenį galime įvesti.Svarbu, kad būtų paieškos įrankis – tai viena svarbiausių programinių funkcijų. Kai giminaičių labai daug – lengva pasiklysti. Jei norime greitai rasti reikalingą žmogų, be gero paieškos įrankio neišsiversime.
  • pliusai: daug funkcijų ir galimybių; patogus ir paprastas valdymas; prie kiekvieno asmens galima pridėti nuotraukas, dokumentus ar vaizdo įrašus; specialiame žemėlapyje galime pažymėti giminaičių gimimo, santuokos, palaidojimo vietas; medį galima išspausdinti didelio formato lape; galima giminės įvykių datas palyginti su pasauliniais įvykiais specialioje laiko juostoje; daugybė ataskaitų šablonų, įvairios informacijos apie asmenį pateikimas ir sąsaja su internetine duomenų baze, kurioje daugiausia suregistruoti amerikiečiai. Atsakaitų skyriuje yra net 22 skirtingi šablonai informacijos pavaizdavimui.
  • minusai: užima daug vietos kompiuteryje; nėra bandomosios versijos; kaina apie 120 lt., medis vaizduojamas horizontaliai ir platėja tik į vieną pusę – nuo pasirinkto asmens. Jei asmuo turi seserį ar brolį, tame pačiame lygyje jie nėra vaizduojami, taip pat nerodomi dėdės ar tetos. Nėra galimybės peržiūrėti visą giminės medį. Net ir atsispausdinti į popierių nėra tokio šablono, kuris pavaizduotų visus asmenis, ar net jau kraujo giminaičius.
    Tai plačiausiai pasaulyje vartojama programa.
  • pliusai: labai plati giminių paieškos (ypač emigrantų) sistema – kol kas viena geriausių paieškos sistemų, su kuriomis man teko susidurti. „Publishing“ skyrelyje gali susigeneruoti ganėtinai patrauklią giminės knygą ar giminės schemą, pasižvalgyti pavyzdžių.
  • minusai: nemokamą narystę duoda tik 14-kai dienų. Negali medžio eksportuoti, galima tik importuoti gedcom failą… Pati aplinka sudėtinga, tenka eiti tarsi per aplinkui, kai nori ką nors rasti.
MyHeritage (išversta į lietuvių kalbą)
  • pliusai: nemokama; palaiko lietuvių kalbą, lietuviškas raides; pradėti kurti medį galima dviem būdais: tiesiai internete arba instaliuoti programą savo kompiuteryje ir sukėlus pagrindinę informaciją perkelti į internetą. Galimybė kartu su giminaičiais pildyti medį internete. Labai paprastai iš kompiuterio atminties perkeliama į specialiai jūsų giminei internete sukuriamą svetainę. Galima įkelti/iškelti gedcom formato informaciją. Daug funkcijų ir galimybių. Patogus ir paprastas valdymas, prie kiekvienos funkcijos yra paaiškinimas. Daug būdų atvaizduoti medį. Galimybė apjungti kelis atskirai darytus medžius. Schemas spausdina į PDF formatą. Begalė schemų spaudinimo variantų. Programa savaime internete ieško pavardžių ar giminės medžių atitikmenų ir jus informuoja apie atrastus giminaičius, aktyviai siunčia į elektroninė paštą informaciją apie giminaičių svarbias datas. Programa Family Tree Builder įdeda nuotraukas ir jas parodo flash’u.
  • minusai: nėra galimybės monitoriuje pamatyti visą medžio schemą, rodo tik artimiausius giminaičius, tačiau PDF formatu galima užsisakyti visą medį. Nemokamai galima sudaryti tik 250 asmenų medį (todėl geriau kurti du atskirus – tėvo ir motinos linijų – medžius). Nors ir yra finkcija „Giminės knyga“ – ji neveikia. Sukuria tuščią knygą, kur vietoje pavardžių rašoma „Mr./Ms. Unkown“ (net ir nusipirkus mokamą Premium planą). Mokamas planas Premium – galioja metus, suteikia daugiau vietos (galima įvesti daugiau nei 250 giminaičių), daugiau jokių rimtų privalumų nėra: papildoma pagerinta paieška pavardžių atitikmenų internete, tačiau pavardės turi būti TIK lotyniškais rašmenimis, jei yra lietuviškų raidžių, tos pavardės ignoruojamos. Visi kiti „pribimbasai“ tikrai neverti mokamų pinigų. Blogiausia, kad pasibaigus metams ir plano Premium neprasitęsus t.y. nesumokejus pinigų, giminės medis yra blokuojamas: jis yra internete, galima jį peržiūrėti, tačiau jokių funkcijų jūs atlikti negalite. Norint sugrįžti į nemokamą planą reikia rašyti laišką puslapio administratoriams.

Geni. (anglų, lietuvių ir kt. klb.)
  • pliusai: vartotojo sąsaja labai paprasta. Yra galimybė pažymėti nuotraukose esančius žmones, nurodyti koks įvykis jame pavaizduotas. Visais keturiais vaizdo režimais genealoginis medis atrodo įspūdingai. Svarbiausia turėti įsidiegus „Flash“ grotuvą. Peržiūra intuityvi ir išbaigta – nepakabins net lėčiausio kompiuterio. Giminių duomenys koreguojami tiesiog medžio peržiūroje. Esminis principas – pagal nutylėjimą gen. medį bei profilius gali peržiūrėti tik to medžio nariai; jie gali susirašinėti žinutėmis, palikti atsiliepimus. Pašaliniams asmenims matomas tik dalinis medžio vaizdas; palaiko gedcom formatą.
  • minusai: veikia tik internete; sudėtinga atsispausdinti į popierių.

Keli paprasti giminės medžių šablonai: //www.familytreetemplates.net/

Daugiau informacijos apie kitas genealoginių medžių kūrimo programas rsite čia.


Medžių vaizdavimas


Giminės medžiai – tai giminingų žmonių junginiai.

Medžiai gali būti tik tėvo (pavardės), arba mišrūs (ir tėvo ir motinos). Jie būna augantys į viršų, arba besileidžiantys žemyn.
Pavardės medis (arba tėvo linija) gali būti sudaromas nuo pirmojo (seniausio) žinomo giminės atstovo, kurį galima patvirtinti dokumentu. Tėvo medis sudaromas tik iš vyriškos giminės atstovų.
Mišrus medis – tai visi giminės palikuoniai: vyrai ir moterys. Toks medis turi daug šakų ir didelę gentainių struktūrą.
Medis iš praeities į ateitį. Palaipsniui seniausio atstovo palikuoniai (vaikai, anūkai, proanūkiai) sudaro žmonių seką, kuri auga, plečiasi tarsi tikras medis. Tokia vertikalė sudaroma tuomet, kada apie gentainius turima pakankamai duomenų. Dažniausia žinomi visi giminės atstovai, jų veikla, datos, kita informacija užpildanti visa paveikslą nuo tolimiausių laikų iki šiandien dienos.
Kita medžio struktūra sudaroma nuo savęs ir auginama į viršų. Jo seka (aš, mano tėvai, seneliai, proseneliai ir t.t.) vystosi atvirkščiai, nei pirmame variante. Tokia vertikalė tinkamiausia pradedantiesiems, kol duomenų esama nedaug.

Piešiame giminės medį


Medžių piešiniai paprastai sudaromi taip, kad ant kamieno dedami pirmieji asmenys, o ant šakų išdėstomi palikuoniai. Giminaičiai grupuojami eilėmis, kurios atitinka kartas. Jų pavaizdavimui galima parinkti vaisių simboliką, didesnei struktūrai – lapų piešinį.
Spalvų kodai. Medžiuose skirtingomis spalvomis galima išskiri vyrus ir moteris, turinčius vaikų ir neturinčius, ištekėjusias moteris ir ne, gyvus ir mirusius ir kita.
Formų įvairovė. Taip pat kaip ir spalvomis skirtumus galima žymėti formomis. Nusistovėję formų simboliai: kvadratinė forma (arba aštriais kampais) vyrams žymėti, apvali forma ( arba suapvalintais kampais)- moterims.
Užrašai. Kiekvienas giminės atstovas užrašomas ant paruoštų piešinių. Šriftas turi būti lengvai skaitomas ir įkomponuotas į tam skirtą vietą. Užrašomi vardai ir pavardės, galima papildyti gimimo, santuokos, mirties datomis, pareigybėmis, titulais, mokslo laipsniais ir kita informacija.
Medžiai turėtų būti estetiški, meniški, moksliški, atlikti tokia technika, kuri tiktų saugoti ar eksponuoti. Medžiai gali būti labai įvairūs. Pavyzdžiui, nupiešti vaikų, pasitelkus visą fantaziją, padedant tėvams, mokytojams. Dailininkų atlikti; spalvota ar nespalvota grafikos technika, nutapyti, išsiuvinėti, sukurti grafinio dizaino kompiuterinėmis programomis, lazeriu graviruoti. Medžiai gali būti iliustruoti fotografijomis, perkelti ant paruoštų fonų ( žemėlapių, istorinių piešinių, vietovių, kraštovaizdžių), puošti herbais, dailyraščiu, autografais.

Giminių lenteles


Giminės medžiuose dėl vietos stokos netelpa visa sukaupta informacija. Kur kas didesnę duomenų dalį galima sutalpinti į giminių lenteles. Lentelės gali būti:
Horizontalios.
Horizontali chema sudaryta nuo jauniausio gentainio.
Vertikalios. Vertikali chema sudaryta nuo jauniausio gentainio.
Apskritimo arba vėduoklės formos.
Lentelėse įrašus galima ženklinti tradiciniais žymenimis:
* 1885 – Gimimo metai (1885m) + 1811 – Mirties metai (1811m)
Х 1900 – Santuokos metai (1900m) )( 1921 – Skyrybos (1921m) (+)
1895 – Palaidotas (-a) .
Kiekvieną giminaitį galima numeruoti eilės tvarka.
Pavyzdžiui:
I Karta 1. Jonas
I I Karta 1.1. Simonas 1.2. Tamošius 1.3. Ona
I I I Karta 1.1.1. Pirmas Simono vaikas 1.1.2. Antras Simono vaikas 1.1.3. Trečias Simono vaikas 1.2.1. Pirmas Tamošiaus vaikas 1.3.1. Pirmas Onos vaikas
Tuomet, laikantis tam tikros nustatytos numeracijos, galima smulkiai aprašyti kiekvieną giminės atstovą. Numeracija padeda dirbant su dideliu kiekiu dokumentų, kad bestkartojantys vardai ir pavardės nesusimaišytų įvairiose giminių kartose.
Istoriniai medžiai paprastai būdavo kitaip sudaryti:
1 – seniausias protėvis, paskutinis – jauniausias.
Juose Jonas būtų 1, Simonas 2, Tamošius 3, Pirmas Simono vaikas 4, Antras Simono vaikas 5, Trečias Simono vaikas 6, Pirmas Tamošiaus vaikas 7, Pirmas Onos vaikas 8.

Mdžiaga iš internetinio dienoraščio Giminės medis.
Daugiau panašios informacijos galite paskaityti čia.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *