Kaip saugoti senus dokumentus

Kiekvienuose namuose yra senų fotografijų ir dokumentų. Tai gali būti pasai, darbo knygelės, apdovanojimai, diplomai, dienoraščiai, vaikų piešiniai, atminimų knygos ir kitokios istorinės vertybės. Kyla klausimas ką su jais daryti.
Sukauptų dokumentų tvarkymas.
Svarbu žinoti kad:
Kopijos. Būtų gerai visada naudoti tik dokumentų kopijas, pavyzdžiui: pasų, nuotraukų, mokslo diplomų, atestatų, apdovanojimų, mokslo laipsnių, žemės valdų, pastatų planų ir kt. Originalūs dokumentai. Net ir labai kilniais tikslais nenaudoti originalų. Dažniausiai jie būna vieninteliai egzemplioriai, todėl labai svarbu visus išlaikyti ateities kartoms. Nerėminti ir neeksponuoti originalų, nes šviesa, dulkės, drėgmės svyravimai gali paveikti ar net sunaikinti jūsų istorijos ,,liudininkus“.
Pažeisti seni dokumentai. Senus dokumentus, kurie paveikti laiko; sutrūkinėję, sulūžę, įplyšę, jeigu yra galimybė, rekomenduojama restauruoti, o taip pat paruošti jų kopijas. ( Svarbu tai, kad restauruotų dokumentų notarai netvirtina). Sulankstytus popierinių dokumentų lapus, būtų gerai laikyti ištiesintus, tarp švaraus kreidinio popieriaus lakštų, arba kreidinio popieriaus vokuose. Kiekvieną istorinų daiktą sudėti į atskirą voką. Ant vokų užrašyti koks dokumentas, kad ieškant nereiktų be reikalo jo judinti, traukti. (Restauravimo klausimais galima kreiptis į Restauravimo centrus, kurie įsikūrę prie visų didesnių Lietuvos muziejų, bibliotekų, taipgi privačias įmones ir bendroves. Juose konservuojami, restauruojami ir tyrinėjami dokumentai, knygos, fotografijos, teikiama metodinė informacija, konsultacijos).
Foto nuotraukos. Senos nuotraukos kartais būna sugadintos; įtrūkę, ištrupėję, be kampų, jas būtų gerai restauruoti. Tai daro profesionalūs restauratoriai, tiesa, darbai gali užtrukti ir nemažai kainuoti. Galima jas skenuoti, retušuoti ir atspausdinti ant popieriaus, arba atlikti fotokopijas fotolaboratorijose (tai būna svarbu naudojant skolintas nuotraukas).
Archyvinių dokumentų kopijos. Paprastai archyvas išduoda kokybiškas dokumentų kopijas, galima pasidaryti jų elektronines (skaitmenines) versijas.
Laikmenos. Ilgainiui, dirbant su šeimos istorija, susikaupia nemažas pluoštas naujų dokumentų, nuotraukų, išrašų, kopijų. Tam, kad prireikus būtų lengviau surasti norimą informaciją ar dokumentą juos galima sugrupuoti pagal temas ir sudėti į aplankus, CD, arba dėžes. Dėžėse geriau laikyti tūrinius dokumentus: senus pasus, atsiminimų knygas, albumus, apdovanojimus. Tarp kiekvieno dokumento perkloti popieriaus lapą arba sudėti į polipropileno maišelius. Skaitmeninėje laikmenoje galima kaupti kopijas. Turinį surašyti ant pakuočių viršelių.
Aplankus, dėžes, skaitmenines laikmenas galima sugrupuoti:
a) pagal gimines: senelio, močiutės;
b) pagal pavardes – lengviau sisteminti kada gentainių daugėja;
c) pagal alfabetą – jeigu giminių labai daug;
d) pagal temas: nuotraukos, dokumentai, daiktai, piešiniai;
e) pagal metus.

——————–


Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *