Kaip kurti giminės medį

Giminės medis – tai šeimos pagrindas, pasididžiavimas, jos praeitis, dabartis ir ateitis. Giminės medis tai kelionė į praeitį. Žinoti savo protėvius, žinoti savo šaknis – vadinasi rūpintis savo istoriniu paveldu ir neprarasti tapatybės visuotinės globalizacijos sūkuryje. Dabartinė visuomenė medžių sudarymą laiko mada, kultūriniu judėjimu, bajorų siekiu pabrėžti savo išskirtinumą. Visais laikais žmonės sudarinėjo giminės medžius, Skaityti visą >>>

Gedimino ainiai ir senovės lietuvių dievai: Valanda pas šviesiausiąjį kunigaikštį Joną Gediminą Beržanskį Klausutį

     Žaliajam kalne, Utenos gatvės gale, netoli 7-to forto, ant aukšto, stataus ir vaizdingo šlaito stovi vila Nr. 36. Tas kuklus, baltas mūro namukas yra nuolatinė šviesiausiojo kunigaikščio Gedimino Klausučio Beržanskio herbo Pomian ir Lietuvos bajorų sąjungos pirmininko rezidencija. Gražiais betono laipteliais užkopiu į kalną, pasibeldžiu į vilos duris ir, gavęs sutikimą įeiti, žengiu Skaityti visą >>>

Gediminaičiai Beržanskiai

Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino palikuonys valdė ne tik Lietuvą, bet ir dabartinę Baltarusiją, Ukrainą, Lenkiją, Čekiją, Vengriją, dalį Rusijos, užėmė svarbius postus carinėje Rusijos imperijoje. Tie Gediminaičiai niekur nedingo, jų yra – Lenkijoje, Rusijoje, Kanadoje, Pietų Amerikoje. Gedimino palikuonys renkasi į susitikimus. Tik mes, lietuviai, esame linkę manyti, jog visi likę Gediminaičiai gyvena svečiose šalyse, Skaityti visą >>>

Giminės kilmės schema

  Beržanskių giminės šakų struktūrinė schema.  Parengta pagal Jono Beržanskio „Lietuvių heraldiką“ Beržanskių giminės kilmės šaknys veda į 1550 metus, kai tuometinės Veliuonos apskrities (dabar Jonavos rajonas) Beržų dvaro savininko šeimoje gimė pirmasis sūnus – Jurgis. Po metų gimė ir jo brolis Florijonas. Visose Beržanskių giminės genealogijose Jurgis įvardijamas, kaip pirmasis žinomas ir rašytiniuose šaltiniuose paminėtas Skaityti visą >>>

Kaip saugoti senus dokumentus

Kiekvienuose namuose yra senų fotografijų ir dokumentų. Tai gali būti pasai, darbo knygelės, apdovanojimai, diplomai, dienoraščiai, vaikų piešiniai, atminimų knygos ir kitokios istorinės vertybės. Kyla klausimas ką su jais daryti. Sukauptų dokumentų tvarkymas. Svarbu žinoti kad: Kopijos. Būtų gerai visada naudoti tik dokumentų kopijas, pavyzdžiui: pasų, nuotraukų, mokslo diplomų, atestatų, apdovanojimų, mokslo laipsnių, žemės valdų, pastatų Skaityti visą >>>

Mano senelis Antanas Beržanskis

Antanas Beržanskis – vienas iš garsios Beržanskių giminės palikuonių, kurios genealogija siekia 1550 metus ir priskiriama Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ainiams. Tai Beržanskių rubuliškių šakos atstovas. Tai – mano bočius! Kada gyveno Antanas Beržanskis? Antanas Beržanskis gimė 1872 metų birželio 19 dieną, Kretingos apskrities, Kartenos parapijos, Rubulių kaime. Tai buvo ketvirtasis ir visų jauniausias vaikas šeimoje. Skaityti visą >>>

Iš kur kilę Beržanskiai?

Įvairiuose informacijos šaltiniuose ir dokumentuose ieškodami faktų apie Beržanskių giminės kilmės istoriją, pirmiausiai užduodame sau klausimą: kur prasideda giminės šaknys. Kurioje Lietuvos vietoje gyveno ši garbinga giminė, iš kurios kilo daug žymių žmonių? Atsakymas į šį klausimą jau yra todėl galime drąsiai sakyti, kad visų Beržanskių kilmės gijos veda į dabartinę Beržų dvarvietę, esančą Kauno Skaityti visą >>>

Mūsų pirmasis radijo imtuvas

Šiais laikais nieko nebenustebinsi turėdamas net patį tobuliausią radijo imtuvą. Tad mintimis nusikeliu į 1960 – uosius metus ir savo pasakojimą skirsiu pirmąjam radijo imtuvui, kuris tais metais pasirodė mūsų namuose.   Gyvenome senoje, aplūžusioje, medinėje vienkiemio trobelėje netoli miško. Kaip žinia, tuomet elektros dar nebuvo. Tad ilgais ir tamsiais vakarais greitai pabosdavo sėdėti ir Skaityti visą >>>

Apie kunigą vienuolį Gabrielių Beržanskį

Šešiuose leidiniuose teko rasti žinių apie kunigą vienuolį Gabrielių Beržanskį. Juose yra kai kurių prieštaravimų. Apie 1835-1838 metus Beržanskių šeimoje gimė sūnus Gabrielius. Kelias klases baigęs nežinia kur (mokyklos išaiškinti nepavyko), jis, dar būdamas jaunas, įstojo į Vilniaus bernardinų vienuolyną. Vėliau mokėsi Vilniaus kunigų seminarijoje (žinoma, kad 1860 m. buvo klierikas), vėliau, iki 1864 m., Skaityti visą >>>

Tarnavęs Dievui ir žmonėms

Į Lietuvos kultūros istoriją pateko ir vyriausiasis Pluogų   Gediminų-Beržanskių sūnus Antanas. Apie jo gyvenimą oficialiuose šaltiniuose yra paskelbta labai nedaug žinių. Antanas gimė 1859 m. sausio 3 d. Pluoguose, Viekšnių valsčiuje. 1883 m. baigė Kauno kunigų seminariją. Kunigavo įvairiose Lietuvos parapijose. Bendradarbiavo „Vilniaus žiniose”, 1906 m. – „Vienybėje”, „Šaltinyje”. Buvo 1917 m. Lietuvos konferencijos Vilniuje dalyvis Skaityti visą >>>